SON EKLENENLER

12 Mart 2023 Tarihli ve 32130 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

12 Mart 2023 Tarihli ve 32130 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
12 Mart 2023 09:46

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7440 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

–– Olağanüstü Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma ile Yatırım Teşviklerine İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 134)

–– Olağanüstü Hal Kapsamında Tarım Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 135)

–– Olağanüstü Hal Kapsamında Sanayi İşyerlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 136)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/129, 130, 131)

YÖNETMELİKLER

–– Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/02/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/15219] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihli ve 2023/92 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihli ve 2023/93 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihli ve 2023/94 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihli ve 2023/95 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Kurulunun 11/03/2023 Tarihli ve 2023/96 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

TEFTİŞ HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER