SON EKLENENLER

18 Kasım 2022 Tarihli ve 32017 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

18 Kasım 2022 Tarihli ve 32017 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
18 Kasım 2022 08:01

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik

ANA STATÜ

–– Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞ

–– Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2. ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

TEFTİŞ HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER