Hangi Memurlar Yılda 1600 TL İkramiye Alacak?

Hangi memurlar 400 TL ikramiye alacak? Sendikaya yeni üye olan memur 400 TL alabilir mi?
25 Ağustos 2021 11:37

Sendikaya yeni üye olan memur 400 TL alabilir mi? 400 TL iramiye yılda 4 defa verilyor! İşte detaylar..

Memur ve memur emeklileri için imzalanan toplu sözleşme metni bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplu sözleşme ikramiyesi ise memurlar için 400 TL'ye çıkarıldı ve yüzde 1 örgütlü sendika şartı getirildi. Peki sendika üyesi olmayan memurlar bundan sonra sendika üyesi olursa toplu sözleşme ikramiyesi alabilir mi? İşte bu sorunun cevabını Resmi Gazete'de yayımlanan metinde aradık.

ZAM ORANLARI:%21 TALEP EDİLDİ,%12 İMZALANDI

Memur Sen toplu sözleşme görüşmelerinde 2022 için yıllık yüzde 21 zam talep etmişti. Kabul edilen oran ise yüzde 12 civarı oldu. Memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zam yapılacak. Sözleşme ikramiyesi 135 liradan 400 liraya çıktı. Bakan Bilgin, 2023 zammının bugüne kadarki en yüksek oran olduğunu söyledi.

400 TL TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

Memurlar sendika üyesi iseler 400 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacaklar. Resmi Gazete'de yayımlanan metne göre bu ikramiyeyi almak için ödeme tarihi itibariyle Resmi Gazete'de en son yayımlanan 'Kamu Görevlileri Sendika Üye Sayıları Hakkında Tebliğ' esas alınacak. En son tebliğ ise 2021 yılı Temmuz ayında çıktı.

Geçmiş yıllarda tebliğ çıkma tarihleri ise şöyle;

---*2021 yılı Temmuz ayı

---*2020 yılı Eylül ayı

---*2019 yılı Temmuz ayı

---*2018 yılı Temmuz ayı

---*2017 yılı Temmuz ayı ve önceki tüm yıllar Temmuz ayında çıkmış (2002 yılına kadar)

TOPLU SÖZLEŞMEDE METİN ŞÖYLE YER ALDI

Resmi Gazete'de yayımlanan metinden de anlaşılacağı üzere ödeme tarihindeki bir önceki yayımlanan sendika üyesi memurlar bu ücreti alacaklar.

ÖDEMELER NE ZAMAN KAÇ AY YAPILIYOR?

375 sayılı KHK'nın Ek 4. maddesi gereği ödemeler Ocak, nisan, temmuz ve ekim ayları olmak üzere dört defa yapılıyor.

375 sayılı KHK'nın Ek 4. maddesi şöyle;

Ek Madde 4- (Ek: 21/3/2006-5473/1 md.; Değişik: 13/2/2011-6111/118 md.)
25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş TürkLirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam,tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.'

Emniyet ve askeri personel, hakim ve savcılar ile İKM'ler 400 TL'lik zammı alamayacak

Toplu sözleşmede varılan mutabakata göre sendika üyelerine verilen toplu sözleşme ikramiyesi 133 TL'den 400 TL'ye çıkarıldı. Ancak kanun gereğince sendikalara üye olma hakkı tanınmayan personel bu zammı alamayacak

2021 yılı toplu sözleşmelerinde en dikkat çeken maddelerinden birisi sendika üyelerine verilen toplu sözleşme ikramiyesi oldu. 750* maaş katsayısı üzerinden 135 TL olarak verilen bu zam 2022 Ocak ayında 400 TL olarak verilecek. Toplu sözleşme ikramiyesi 2022 Temmuz'da 428 TL; 2023 Ocak'ta 462 TL ve 2023 Temmuz'da ise 489 TL olacak.

Toplu sözleşme ikramiyesi, sendika kesintilerinin 2022 Ocak'ta yüzde 5 artacağı öngörüsüyle, sendika üyeleri için bugün itibariyle 88 TL zam anlamına gelmektedir.

Ancak toplu sözleşme ikramiyesi sadece sendika üyelerine verilebilmektedir. Diğer taraftan 4688 sayılı Kanun uyarınca bazı kamu personelinin sendikalara üye olmaları yasaklanmıştır. Emniyet ve askeri personel ile infaz koruma memurları bunların başında gelmektedir. Toplu sözleşmede bu yönde ayrıksı bir hüküm yer almadığı için, üye olmaları yasaklanmış kamu personeli toplu sözleşme ikramiyesini alamayacaktır.

İşte, sendikalara üye olamadığı için toplu sözleşme ikramiyesi alamayacak olanlar:

- Silahlı Kuvvetler mensupları

- Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları

- Emniyet hizmetleri sınıfı

- Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri

- Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları

- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler

- Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarında, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri

- Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar

- Bakanlar, bakan yardımcıları, bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilatlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, belediye başkanları ve yardımcıları

- Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları

- Mülki idare amirleri,

SGKREHBERİ

TEFTİŞ HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
Şeker
Sendika benim adıma konuşmamalı ben bu şekilde sendikayı sendika kabil etmiyorum...
Emre
Onayladığı bir durum degil fakat emniyet hizmetlerine zam veririm emniyet hizmetleri dışındaki sivilmemura zam verilmediğide neden tepki gösterilmiyor ayrımcılık var denmiyor sendika tamamen kendi menfaatine calisti memurun bir kazanımı yok zaten ya kaymak tabakaya calısıyorlar yada kendilerine gerci 32000 tl yi alınca ben kaymak yemiyorum demek nankörlük olur helal olsun somurun mazlumu memleketi gemisini yurttan kaptan demişler
Hidayet
Velhasıl sendika memurları sattı sen yude 21 den 600 den bahset yaptığınız işe bakın istifa edeceğim sendikadan sizin olsun 400 tl niz