SON EKLENENLER

Öğretmen alımlarındaki sözlü sınavda kritik bir açılım sağlandı

Kamu Denetçiliği Kurumu Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan sözleşmeli öğretmen alımında yapılan sözlü sınavlarla ilgili olarak önemli bir karara imza attı.
08 Ağustos 2022 06:26

KDK’ya başvuran bir aday, 2021 KPSS’den 81 puan alarak 354. olarak dereceye girdiğini, mülakatta 55 puan verildiğini, mülakatta, vücut dilini mimik ve hareketlerle desteklediğini, sorulan soruların hepsine doğru ve mantıklı cevaplar verdiğini, yaptıkları araştırmalar sonucunda Bakanlıktan illere gelen sınav listelerinde yer alan bazı adayların ön güvenlik araştırması sebebiyle direkt elendikleri bilgisine ulaştıklarını, bu bilgi ışığında İstihbarat Daire’de yaptıkları özel görüşmede kardeşleri ve ailesiyle ilgili en ufak bir olumsuzluk bulunmadığını teyit ettiklerini, yine araştırmalar neticesinde, Gaziantep’te aynı isimde ( ) bir eğitim fakültesi mezununun yaşadığını öğrendiğini, güvenlik incelemesi neticesinde bir sorun olduysa kuvvetle muhtemel bu kişinin sicil kaydı ile kendisinin sicil kaydının karıştırıldığını düşündüğünü iddia ederek, mülakat puanının güncellemesini, gerekirse tekrar mülakat yapılmasını talep etmiştir.

KDK, başvuranın talebiyle ilgili olarak yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde verdiği kararda şu ifadelere yer vermiştir; İdarenin sözlü sınav öncesinde, sınav soruları ile birlikte cevap anahtarının hazırlanması, sorulan bilgi sorularına adayların verdiği yanıtlara ve kişisel niteliklerine göre yapılan değerlendirmede hangi komisyon üyesince hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı ve ‘gerekçeleriyle’ gösterilmesi, sözlü sınavın nesnelliği açısından aranan kriterlerdir. İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerden sınav esnasında sorulacak soruların ve cevap anahtarının sınav öncesinde hazırlandığı, adaya sorulan soruların kayıt altına alındığı, komisyon üyelerince verilen puanların gerekçeleri ile tutanağa geçirildiği, ancak adaya sorulan sorulara adayca verilen cevapların tutanak ile kayıt altına alınmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle sözlü sınavların iyi yönetim ilkelerinden olan “nesnellik”, “tarafsızlık”, “şeffaflık”, “hesap verilebilirlik” ilkelerine uygun yapılmasını teminen, İdarenin bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavlar öncesinde bilgi soruları yanında cevap anahtarlarını hazırlaması yönünde Milli Eğitim Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

KDK, adayın tekrar mülakata alınmasına olumlu bakmasa da vermiş olduğu karar yapılacak sözlü sınavlar için önemli bir adım olacaktır.

Sözlü sınavlarda sesli ve görüntülü kayıt açılımı

KDK, vermiş olduğu başka bir kararında sözlü sınavlarda görüntü ve sesli kayıt alınması tavsiyesinde bulunmuştur.

Sözlü sınavda elenen öğretmen adayı, 2021 yılında girdiği KPSS’den 81,10 puan alarak alanında (Sınıf Öğretmenliği) 683 üncü olduğunu, 2175 öğretmenin alımı yapılacağından atanması kesin diye beklerken 27 Aralık 2021’de açıklanan mülakat sonucunda puanının 55’e düşürüldüğünü öğrendiğini, mülakattan dört sorunun hepsine doğru cevap verdiğini, itiraz dilekçesini MEB’e gönderdiğini fakat hiç incelenmeden reddedildiğini, bugüne kadar adliyenin bile önünden geçmemişken hangi sebeple elendiğini bilmediğini, bir aydır bu haksızlıkla mücadele ettiğini belirterek atamasının yapılmasını talep etmiştir.

KDK’nın vermiş olduğu Kararda şu ifadelere yer verilmiştir; Sözlü sınavların iyi yönetim ilkelerinden olan “nesnellik”, “tarafsızlık”, “şeffaflık”, “hesap verilebilirlik” ilkelerine uygun yapılmasını teminen idarenin bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavlar öncesinde bilgi soruları yanında cevap anahtarlarını hazırlaması, sesli ve görüntülü kayıt imkânlarından faydalanılması yönünde Milli Eğitim Bakanlığına Tavsiyede Bulunulmasına, karar verilmiştir.

MEB bu Karar sonrasında sözlü sınavlarda sesli ve görüntülü kayıt alma yolunu uygulamaya koyar mı bilmiyoruz, ama bu kararın sözlü sınavlar açısından önemli bir açılım olduğunu ifade edebiliriz.

YENİ ŞAFAK

TEFTİŞ HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER