SON EKLENENLER

04 Haziran 2024 Tarihli ve 32566 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

04 Haziran 2024 Tarihli ve 32566 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
04 Haziran 2024 07:40

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24314] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 Tarihli ve E: 2018/117, K: 2023/212 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

TEFTİŞ HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER