SON EKLENENLER

18 Mart 2023 Tarihli ve 32136 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı

18 Mart 2023 Tarihli ve 32136 Sayılı Resmî Gazete Yayımlandı
18 Mart 2023 09:40

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

–– Yüksek Seçim Kurulunun 16/03/2023 Tarihli ve 2023/145 Sayılı Kararı ve Eki Yurt Dışı Seçim İş ve İşlemleri Harcamalarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair 200 Sayılı Genelge

–– Yüksek Seçim Kurulunun 16/03/2023 Tarihli ve 2023/146 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine İlişkin Usul ve Esasları Gösterir 201 Sayılı Genelge

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

KAMU EXPRESS

TEFTİŞ HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER